Kierowanie zespołem szkolenia

Trening zarządzania personelem przedstawia profesjonalne techniki motywacji grupy oraz działanie systemu ocen pracowniczych. Celem szkolenia z zarządzania personelem jest także poszerzenie umiejętności na temat funkcjonowania komunikacji w firmie. Podczas kursu kierownia zespołem uczestnicy dowiedzą się jakie techniki wykorzystywać przy rekrutacji pracowników oraz jakie są źródła procesu rekrutacji i selekcji. Celem treningu z zarządzania personelem jest przedstawienie uczestnikom innowacyjnych metod i technik zarządzania pracownikami. Podczas kursu z zarządzania personelem uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem grupą. szkolenie zarządzanie personelem pozwoli każdemu z uczestników zrozumieć charakterystyczny styl zarządzania zespołami ludzkimi. W trakcie szkolenia z zarządzania personelem słuchacze zapoznają się z podstawowymi błędami popełnianymi przy ocenie pracowników oraz zrozumieją metody informowania pracowników o otrzymanych ocenach. Szkolenie z zarządzania personelem oparte jest na metodach interaktywnych, przeprowadzane jest w charakterze warsztatów, co umożliwia koncentrację uczestników na realnych aspektach kierowania zespołami. Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi skierowane jest do specjalistów HR, kadry kierowniczej oraz do osób posiadających własną firmę. szkolenie „Kierowanie zespołem” zaprojektowany jest dla wszystkich osób, którzy w swojej działalności zarządzają grupą ludzi i chcą to robić w sposób jak najbardziej profesjonalny. Po ukończonym kursie z kierowania zepsołami uczestnicy będą potrafili wybrać i dopasować do swojej firmy odpowiednie metody kierowania zespołami.